Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling fredag d. 8/4 2016 kl. 17.30 med efterfølgende pizza osv...

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Klubdage, klubweekender, Viking Of The Fjord, vedtægtsændringer.

6. Valg af formand. Ikke på valg.

7. Valg af næstformand. På valg.

8. Valg af kasserer. På valg.

9. Valg af øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. Ikke på valg.

10. Valg af bilagskontrollant. På valg.

11. Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg.

12. Valg af udvalg.

13. Eventuelt.

 


Veddelev Surf Klub 2016

More to come...............

 

 

 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams