Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling fredag d. 6/3 2015

 

Dagsorden

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4.   Fastlæggelse af kontigent.

5.   Behandling af eventuelt indkomne forslag. Klubdage, klubweekender, Viking Of The Fjord.

6.   Valg af bestyrelse

1.   Valg af formand. Ulige år

2.   Valg af næstformand. Lige år

3.   Valg af kasserer. Lige år

4.   Valg af øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. Ulige år

5.   Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Lige år

7.   Valg af udvalg.

8.   Eventuelt.

 

 

 

1.    Valg af dirigent Enighed om Jan

2.    Årsberetning 2014

1.    Demodag i juni måned.

2.    Viking Of The fjord blev planlagt til d. 20/9, men blev desværre aflyst på grund af vejret.

3.    Tur til Karpathos i uge 33.

4.    2 firma betalte arrangementer.

5.    2 planlagte weekendture til Hvidesande og Bork, der desværre blev aflyst på grund af for lidt tilmeldte.

6.    Ny kasser, velkommen til Lisa.

3.    Fremlæggelse af regnskab 2014

4.    Fastsættelse af kontigent. Enighed om, at bibeholde det nuværende.

5.    Indkomne forslag

1.    Forslag om, at holde næste års generalforsamling sidst i april måned - Vedtaget.

2.    Ny bro på sydsiden af havnen. Troels kom med budget på kr. 12.000,00 - Vedtaget.

6.    Valg af bestyrelse

1.    Formanden blev genvalgt

2.    Ikke på valg

3.    Ikke på valg

4.    Angelo ønskede genvalg og blev valgt. Henrik ønskede ikke genvalg. Troels Feld blev valgt.

5.    Ikke på valg. Dog ønskede Andrej ikke genvalg og Søren Kjær blev valgt.

7.    Valg af udvalg

1.    Viking Of The Fjord. Claus Søndergaard arrangerer Viking Of The Fjord

2.    Demodag. Søren Jønsson arrangerer Demodag/dage.

3.    SKIV Racing's påske arrergement d. 2-6/4. Kontakt Brian Madsen.

4.    Tur til Kapathos i uge 34. Kontaktpersoner, formanden og næstformanden.

8.    Eventuelt.

1.    Der blev spurgt ind til sten på havnen, både nord og sydsiden, Parkerings pladser ved Brinck Hjemmet, dræning af det grønne område på sydsiden og udvidelse af trappe fra Brinck Hjemmet ned til havnen. Formanden tager dette op med rette vedkomne.

2.    Første klubdag i 2015 er tirsdag d. 28/4

3.    Dialogmøde med sejlklubben

4.    Der bliver set på om der skal købes SUP og flere begyndersejl.

 

Veddelev Surfklub

Regnskab 2014

Overført saldo fra 31-12-2013

108.128,55

Indtægter

Kontingent 72 x 500

36.000,00

Nøgle depositum 2 x 500

1.000,00

Boksleje 39 x 200

7.800,00

Leje af klubhus

500,00

Tilskud Roskilde Kommune

1.500,00

Surf dage

7.900,00

Julefrokost

0,00

Indtægter i alt 2014

54.700,00

54.700,00

Udgifter

Husleje Brinch Hjemmet 2013 + 2014

12.061,00

Dansk sejlunion

6.802,90

Netbank gebyr

100,00

Nøgle depositum x 6 retur

3.100,00

Tryg forsikring bygning

2.830,14

Slalomstævne/surfdage/kunde events

4.107,40

Div. Materialer til klubhus

1.204,61

Køb af div. Nautic/Tempo både

1.517,88

Båd, motor og brændstof

607,95

Generalforsamling/bestyrelsesmøder

350,00

Veddelev Havn 2013

1.952,38

Web Kamera

3.166,72

Klub Hjemmeside

525,00

Julefrokost

0,00

Udgifter i alt 2014

38.325,98

-38.325,98

Saldo pr. 31-12-2014

124.502,57

Nøgle depositum 41 x 500

20.500,00

Resultat 31-12-2014

104.002,57

 

 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams