Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling tirsdag d. 11/3 kl. 19.00 - 21.00

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastlæggelse af kontigent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Klubdage, klubweekender, Viking Of The Fjord.

6. valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.

10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt.

1. Jan

2. Gennemgang af året 2013. Demodag med/af LoftSails i april, ny kode til huset, invitation af Nordkystens windsurfklub til sommercamp, VSK's klubdage - hver tirsdag, sommersjov i Veddelev i juni, Viking Of The Fjord i juli, demodag med/af Nautic i august, opsætning af Web-Cam, weekendtur til Hvidesande, RRD's Spaghetti Race i september, arbejdsweekend i oktober, julefrokost i december.

3. Fremlagt af Thomas - se bilag.

4. Bestyrelsen foreslog, at bibeholde kontingentet på kr. 500,00. Hæve boksleje fra kr. 200,00 til kr. 250,00 for for boks i Brinkhjemmet og til kr. 350,00 for boks i huset på havnen. Dette var der tilslutning til.

5. Foreslag, og enighed, om, at fortsætte klubdage hver tirsdag fra d. 22/4 og hver den første lørdag i måneden. - Bestyrelsen lægger op til, at medlemmerne planlægger diverse arrangementer, se punkt 11. - Vedtægtsændringer. Bestyrelsen forslår, at bestyrelsen er på valg skiftevis hvert andet år. Dette for, at undgå, at hele bestyrelsen kan gå af på samme tid. Enighed om dette, se bilag. - Viking Of The Fjord. Bestyrelsen er meget interesseret i, at fortsætte med VOF, men efterlyser en tovholder til dette. Claus Søndergård meldte sig til dette. - Indkøb af nye begynder sejl. Enighed om, at bestyrelsen køber nogle flere begyndersejl.

6. Jesper blev genvalgt.

7. Jan blev genvalgt.

8. Thomas ønskede ikke genvalg og der var ingen til generalforsamlingen der ønskede, at stille op. Der var enighed om, at bestyrelsen finder en erstatning hurtigt. indtil da fortsætter Thomas.

9. Henrik og Angelo forsætter.

10. Vagn og Andrej fortsætter.

11. Der blev nedsat 3 udvalg. Dette skal dog ikke udelukke nye og flere udvalg/arrangementer.

 

1) Weekend tur til Hvidesande. Arrangør; Brian Madsen

2) Demo dag med Nautic. Arrangør; Søren Jønsson

3) Weekend tur til Bork. Arrangør; Jeppe Johansen

12. ------------ 


 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams