Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling 2013

Generalforsamling Fredag d. 1/3 kl. 19.00 - 21.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontigent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 6. valg af formand.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 11. Valg af udvalg.
 12. Eventuelt.

 1. Valg af dirigent

Der var enighed om, Jan blev valgt som dirigent.

 • 2. Bestyrelsens beretning for 2012

 • Sidste år startede vi, lidt sent, med generalforsamling, nemlig d. 17 April, hvor vi bla. besluttede, at starte klubdage d. 24 April og de efterfølgende tirsdage.

 • 24 April viste sig at være en rigtig god surf dag, så vi var mange på vandet og efterfølgende fik vi ryddet op i huset, på havnen, og sluttede med grill.

 • Fredag d. 11 Maj afholdt vi demo dag sammen med Katrine fra InterSurf.

 • I løbet af året fik vi flere forskellige invitationer fra Ålsgårde og Jyllinge surf klub. Det blev lagt på hjemmesiden.

 • Ole Scanholm donerede 30 nye brædder til klubben. Brædder til vores broer. ;-) Begge broer blev renoveret. Desværre fik vi ikke hjælp til dette, fra kommunen.

 • Pitstop fra Valby og Roskilde kommune gjorde det muligt for os, at købe en masse nyt udstyr, idet de donerede midler til klubben. For midlerne købte vi 8 rigge, 2 begynderbrædder, 1 junior bræt, 2 kajakker og et GoPro kamera. Point 7 og Nautic gav nogle gode rabatter.

 • D. 1 September afholdt vi Viking Of The Fjord. På grund af dårlige prognoser fra vores venner i DMI, blev vi desværre ikke overrendt. Men der kom 17 kampklare windsurfere til fjorden, der alle ville dyste om titlen, "Viking Of The Fjord". Dagen startede temmelig sløvt og nogle troede ikke rigtigt på det! Ved middagstid friskede det op og dommer, Brian Habenkost, meldte klar bane. De store sejl kom på vandet og der blev planet så de gamle vikinger ville há været misundelige. 6 heat blev det til der endte med, at Martin Funch fik en tredje plads, Nicolai Kruppe en anden plads og Brian Røgild fik titlen som Viking Of The Fjord (for anden gang, iøvrigt). De fik alle tre flotte præmier fra Nautic surf og ski - Det gjorde også Søren Kjær der, på trods af dommerens advarsler om IKKE, at sejle for tæt på mærkerne, gjorde det alligevel, fik fat i ankerkæden, lavede et slyngstyrt og flækkede sit bræt - han fik nogle beskyttere fra Nautic. Kevin Scott der var med for første gang, fik et par handsker, også fra Nautic, så han næste gang undgår, at få vabler.......Red Bull kom forbi og delte deres drink ud til alle der var mødt op og vi, Veddelev Surf Klub, grillede pølser, serverede drinks, kaffe og vand til alle fremmødte.Tak til alle deltagere, sponsorer og kæmpe stort tak til alle hjælpere der gjorde det muligt, endnu engang, at gennemføre Viking Of The Fjord.

 • D. 7 December inviterede klubben på julefrokost der blev holdt på Rosies i Roskilde. Måske en ny tradition i klubben.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

 

Regnskab 2012

 

Overført saldo fra 31-12-2011​ 23.929,62

 

Indtægter

Kontingent 69 x 500​ 34.500,00

Nøgle depositum 12 x500​ 6.000,00

Boksleje ​38 x 200​    7.600,00

Roskilde Kommune​ 20.000,00​

Elite Gamning A/S​ 102.500,00

Surf dage​ 18.900,00

Slalom stævner​ 3.075,00​

Julefrokost x 14​ 1.400,00​

Indtægter i 2012 193.975,00

 

I alt​​ 217.904,62

 

Udgifter

Husleje Brinch hjemmet 2012​ 8.988,00

Dansk sejlunion​ 5.036,20

Netbank gebyr​ 130,00

Kontor Artikler​ 448,00

Nøgle depositum x 1 retur​ 500,00​    

Tryg forsikring bygning​ 2.722,00

Slalomstævne/surfdage​ 10.935,93

Revisor 5.000,00

Div. materialer til klubhus​ 7.880,31

Køb af surfboards, sejl, kajak, kamera​ 82.620,53

Båd, motor og brændstof​ 3.130,75

Generalforsamling/bestyrelsesmøder​ 1.192,15

Julefrokost x 14​ 4.886,00

   ​

Udgifter i alt 133.469,87

 

 

Saldo pr.  31-12-2012​ 84.434,75

 

Nøgle depositum 45 x 500​ 22.500,00

 

Resultat 31-12-2012​ 61.934,75

 

 

4. Fastsættelse af kontingent

Sidste år: kontingent kr. 500,00. Leje af bås kr. 200,00. nøgledepositum kr. 500,00.

Kontingent 2014? Enighed om, at bibeholde dette i 2014.

5. Behandling af evt. indkomne forslag

- Klub dage. Vi vedtager, at gøre som sidste år, hver tirsdag med start d. 23/4

- Ekstra klub dag. Vi beslutter, at have ekstra klub dag hver den første lørdag i måneden, med start lørdag d. 4/5.

- Undervisning. Angelo vil gerne stå for undervisningen. Bestyrelsen foreslår, at undervisningen koster kr. 100,00 pr. time. Underviser "lejer" udstyret af klubben for kr. 50,00 pr. time. Dette besluttes.

- Vi skal finde en dato til Viking Of The Fjord i samråd med Henrik Carstens. Formanden er i dialog med Henrik Carstens omkring dette.

- Claus foreslår at vi køber et par hjælme til fælles brug, indkøb af en isbåd og et "land" board, hvor man kan øve/træne. Bestyrelsen undesøger priser på hjælme, Troels undersøger muligheder for, at lave et "landboard". Isbåden er nedstemt.

- Formananden foreslår. Hvis i, der filmer på vandet og/eller i klubben med vores GoPro kamera, sender jeres bedste optagelser til formanden vil han sætte det sammen til en "klub" Video.

- Forslag om, at lave en "logbog" til udlån af camera og GPS. Dette bliver indkøbt.

- Fælles vand sports dag sammen med kajak- dykkerklubben. Vi er i dialog med de to andre klubber om en fælles dag.

- Kajak og dykker klubben vil gerne være med på noget fælles video/vejrstation. Jan undersøger mulighederne.

- Vi forsøger, at udvide vores hus på havnen. Derfor foreslår bestyrelsen, at vi sparre pengene på kontoen til et eventuelt byggeri. Accepteret. 

- Forslag om stævner i klubregi, hvor alle kan/må deltage.

- Indkøb af bøjer til stævner. Enighed om, at indkøbe 4 nye jordbærmærker med ankre. Vagn indkøber dette.

- Michael minder bestyrelsen om, vi skal ændre vedtægterne i forhold til aftale om modtagelse af midlerne fra Pitstop/Elite Gaming. Ændringerne betyder, at ubrugte midler fra  Pitstop/Elite gaming, ved klubbens ophør, returneres til spillestedes kommunale fritids og kulturafdeling. Dette bliver gjort.

- Forslag om, at indkøbe en trailer. Da vi ikke har nogen steder, at parkere den bliver dette desværre ikke vedtaget.

6. Valg af formand.

Jesper blev genvalgt.

7. Valg af næstformand.

Jan blev genvalgt.

8. Valg af kasserer.

Thomas blev genvalgt.

9. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.

Henrik og Angelo blev genvalgt

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Vagn og Andrej blev genvalgt

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt.

Info om fremtiden:

Sejlklubben vil modernisere havnen med ny vejbelægning, belysning og bomme så det kun er klubbernes medlemmer der kan komme på havnens sydside - Nordsiden er offentlig. Formanden har, på klubbens veje, ytret, at vi gerne vil bidrage til belægning i belysning, men, at vi ikke kan følge, hvorfor havnen skal "låses af".

En event maker forsøger, at købe Brinch Hjemmet og vil lave wellness center. Vi er tænkt ind i projektet, hvis det bliver til noget.

Forslag om en klub tur, hvor klubben lejer et sommerhus og man selv sørger for, at komme frem og tilbage. Michael melder sig som arrangør. 


 

 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams