Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling 2012

 

Generalforsamling Tirsdag d. 17/4 kl. 19.00 - 21.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontigent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 6. valg af formand.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 11. Valg af udvalg.
 12. Eventuelt.

 1. Valg af dirigent

Formanden blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning for 2011

Marts - D. 22 marts 2011 afholdt vi generalforsamling. Her fastsatte vi kontingent til kr. 500,00, nøgledepositum til kr. 500,00 og leje af bås til kr. 200,00. Vi planlagde 3 stævner, at male huset, ligge fliser, starte opbygningen af flere båse, vi organiserede undervisningen af nye medlemmer, Michael og formanden blev udvalgt til webmaster, Jesper blev genvalgt til formand, Angelo blev valgt til næstformand, Thomas blev genvalgt til kasser, Jan og Henrik blev valgt til øvrige bestyrelsesmedlemmer og Andrej og Vagn blev genvalgt til revisor/revisorsuppleant. Under evt. foreslog Michael at vi burde købe en båd til klubben, hvilket vi blev enige om - hvis der var råd.

April - Her startede vi vores faste klubdage - startede med grillaften. Huset blev malet i løbet af nogle af disse klub dage, unge nye medlemmer blev undervist og fik selvfølgelig også sejlet en masse. I løbet af året fik vi indkøbte brugt begynderudstyr, gummibåd m. motor og en grill, hvilket altsammen er blevet flittigt brugt gennem året.

Maj - Slalomstævne d. 14 maj blev til 4 heats. Sluttede desværre tidligt på grund af torden. Første, anden og tredjepladserne gik til; Brian Røgild, Nicolai Kruppa og Danni Jacobsen

Så oplevede vi desværre også lidt skærmysler i forhold til parkering på havnen!!! Der var enkelte der kom hjem med P-bøder. Husk at vise hensyn!

Maj - Viking of the fjord d. 21-22 maj blev desværre aflyst på grund af dårlige prognoser. D. 22/5 kom der så alligevel rigeligt med vind.

Maj - Freeride demotur, intersurf, blev afholdt d. 24 maj. Tak til Katrine fra intersurf. Afsluttede med grill.

I løbet af sommeren startede Susanne en facebookside op, hvor der blev, og bliver, lavet diverse aftaler om windsurfing osv. Fra vores hjemme side blev der lagt et link til facebook siden.

Juli - Sommersejllads i uge 29, juli. Dansk Sejlunion stillede en trailer med udstyr til rådighed. Ideen er, at holde klubberne åbne i sommerferien.

August - RS:ONE besøgte klubben d. 31 august. Afsluttede med grill :-)

September - Slalomstævne d. 17 september. Kæmpe succes, 9 heats blev det til. Første, anden og tredjepladserne gik til; Kasper Hjul, Nicolai Kruppa og Danni Jacobsen.

Oktober - Furresøbad Windsurfklub besøgte Veddelev Surf Klub d. 16 oktober. De havde planlagt en pigetur, hvilket tiltrak flere af drengene fra klubben. 

November - Årets sidste klub dag blev d. 15 november. Gløgg og æbleskiver.

December - Også alligevel ikke! For d. 17 december lagde vi fliser i klubhuset :-) 

Afslutningsvis; da der i løbet af året blev lagt udstyr på spærene, i huset på havnen, uden bestyrelsen viden, sluttede årsberetningen af med at gøre opmærksom på, at der IKKE må ligges noget på spærene.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Regnskab 2011

 

Indtægter

Kontingent 51 x 500​ ​  25.500,00

Nøgle depositum 16 x500​    8.000,00

Boksleje ​24 x 200​    4.800,00

Salg af øl + vand​       779,50​

Salg af surf bøger​   ​       114,00

Undervisning 8 x 500​ og 1 x 550    4.550,00

Dansk Sejlunion Støtte​    5.000,00

Slalom stævner x 2​   10.271,00​

Indtægter i 2011 ​  59.014,50

 Overført saldo fra 2010​  14.646,52

 

Indtægter ialt​  73.661,02

 

Udgifter

Husleje Brinch hjemmet 2010+2011​  12.598,00

Dansk sejlunion​    2.879,46

Netbank gebyr​       100,00

Weber grill + Gasflaske​                          2.583,90

Nøgle depositum x 2 samt kontingent  x 1 retur​    1.500,00​    

Tryg forsikring bygning​    2.457,00

Klub hjemmeside​       250,00

Nøgler samt hængelås​    1.817,00

Div. materialer til klubhus​maling​    4.066,35

Køb af surfboards samt sejl​                             ​    3.500,00

Båd, motor og brændstof​    4.682,49

Veddelev Havn vedligeholdelse​    1.252,35

Diverse til klub​    1.836,00

Vand​       927,04

Diverse forplejning og materialer til stævner og klubdage​    3.069,90

Fliser samt grus ​    6.211,91 ​     ​

Udgifter i alt​​  49.731,40

Resultat  31-12-2011​ 23.929,62

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at bibeholde kontingentsatsen til næste år - altså: kontingent kr. 500,00. Leje af bås kr. 200,00. nøgledepositum kr. 500,00. Dette blev vedtaget.

Behandling af evt. indkomne forslag

- Det blev vedtaget, at klubdagene, igen i år, ligger på tirsdage fra kl. 15.00/16.00 med start d. 24/4. Yderligere blev det besluttet, at den første klub dag bruges til en oprydnings dag ;-)

- Kodenlåsen til huset på havnen, bliver ændret d. 1/5. Den ny kode bliver mailet ud til alle medlemmer.

- Undervisning. Da der pt. ikke er nogen i klubben der kan afse tid til, at organisere undervisning besluttede vi, at undervise "uorganiseret" på klubdagene ved behov.

- Der planlægges Demo dag d. 11/5. Mere info kommer på hjemmesiden.

- Der planlægges slalomstævne d. 1/9. Mere info kommer på hjemmesiden.

- Forslag om en undervisnings/hygge weekend. Er der nogen der vil planlægge dette skal der tages kontakt til bestyrelsen.

Valg af formand.

Jesper blev genvalgt.

Valg af næstformand.

Jan blev valgt.

Valg af kasserer.

Thomas blev genvalgt.

Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.

Henrik blev genvalgt, Angelo blev valgt.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Vagn og Andrej blev genvalgt.

Valg af udvalg.

Der blev ikke nogen udvalg.

Eventuelt.

Der blev gjort opmærksomt på, at alle arrangementer er meget velkomne.  

 

 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams