Veddelev Surf Klub

Subtitle

Dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 25-04-2017: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.


6. Valg til tillidsposter. (§11.)

1. Valg af formand. (Ulige årstal.)

2. Valg af Næstformand. (Lige årstal.)

3. Valg af kasserer. (Lige årstal.)

4. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. (Ulige årstal.)

5. Valg af 1 bilagskontrollant. (Lige årstal.)

6. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. (Lige årstal.)

7. Valg af udvalg.

8. Eventuelt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Jan blev igen i år valgt til, at styrer slagets gang
 2. Veddelev Surf Klub 2016. Vi afholdt igen Viking Of The Fjord med kæmpe succes, vi afholdte Demodag i samarbejde med Ole og Vagn, vi købte en jolle med motor og vi bibeholdte vores tirsdags klubdage sammen med alle de andre dage med masser af vind og sol. Foruden dette arbejdede vi, bag kulissen, med udvidelse af vores hus på havnen og udvidelse af terrassen foran huset. Udvidelse arbejdes der stadig med men terrassen har vi fået lov til, at udvide.
 3. Se bilag 1 og 2.
 4. Der var enighed om, at bibeholde kontingentet på kr. 500,00 boksleje i BrinkHjemmet kr. 250,00 boksleje i huset på havnen kr. 350,00.
 5. Indkomne forslag
  1. Båd certifikat. Enighed om, at ca. 10 personer, med interesse i at sejle og vedligeholde båden tilbydes et båd certifikat. Der må dog påregnes noget egenbetaling også. Claus Søndergård er tovholder på dette. 
  2. Jibe kursus. Enighed om, at klubben køber en prof til undervisning over eks. 4 gange henover sommeren. Klubben bruger kr. 10.000,00 på dette. Kursister der melder sig til dette kursus må regne med en egenbetaling så klubben en får en del af udgiften dækket. Søren Klær er tovholder på dette.
  3. Ny belysning i huset på havnen. Enighed om, at bruge ca  . kr.3000,00 på dette. Jan Carstens er tovholder på dette.
  4. Terrasse. Enighed om, at bruge ca. kr. 3000,00 på dette. Jesper H. C. er tovholder på dette.
  5. Bro på Nordsiden. Enighed om, at bruge ca. kr. 8500,00 på dette. Troels Feld er tovholder på dette.
 6. Valg af tillidsposter
  1. Formand. Jesper blev genvalgt.
  2. Næstformand. Ikke på valg.
  3. Kasser. Ikke på valg.
  4. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Troels blev genvalg og Mogens blev valgt ind
  5. Valg af bilagskontrollant. Vagn blev genvalg.
  6. Valg af bilagskontrollantsuppleant. Søren blev genvalgt.
 7. Udvalg.
  1. Viking Of The Fjord. Claus er tovholder.
  2. Demodag. Søren Jønson er tovholder.
  3. Båd udvalg. Jesper, Jan, Brian foruden dem der melder sig til båd certifikat holdet.
  4. Julefrokost. Trols og Søren Kjær.
 8. Evt.
  1. Havnens dag. en præsentation af sporten i samarbejde med de andre klubber d. 10/6. Mogens er tovholder på dette
  2. Forslag om bestyrelsesmøde 2 gange om året.
  3. Adgang til båden for alle eller? Der er kun personer med båd certifikat der må sejle den.
  4. Flag fra sidste år er på vej.
  5. Plads til bøjerne. Der udarbejdes en løsning.
  6. Første klub dag bliver d. 9/5