Veddelev Surf Klub

Subtitle

Generalforsamling Fredag d. 8/4 2016 kl. 17.30.


Dagsorden


 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontigent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Klubdage, klubweekender, Viking Of The Fjord.
 6. valg af formand.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.
 10. Valg af bilagskontrollant.
 11. Valg af bilagskontrollantsuppleant.
 12. Valg af udvalg
 13. Eventuelt.

 1. Jan
 2.     - Aktiviteter i Veddelev Surf Klub sidste år: Demodag, Viking Of The Fjord, Tur til             Karpathos, Ungentlige klubdage, Grillaftner og masser sejllads. 

- Derudover arbejdede bestyrelsen, og gør det fortsat, på at udvide klubhuset. Dette  gøres i samarbejde med sejlklubben, da det er dem der har råderetten over havnen. 

- Ligeledes bliver der arbejdet på også, at udvide terressen foran huset. Ansøgningen ligger nu i Naturstyrelsen.

- Da der stadigvæk, indimellem, opstår skærmydsler på havnen på grund af parkeringsforholdene opfordre vi naturligvis til, at tonen foregård på en respekttabel måde. Sejlklubben vil, på grund af dette, stille båd stativerne på en måde der vil skabe mere parkeringsplads ved vores klubhus.

- Bestyrelsen oplever, at klubudstyret indimellem bliver brugt “voldsomt”. Derfor en opfordring herfra til, at passe på det.

 1. Se bilag 1.
 2. Ingen ændringer i kontingentet.
 3. - Indkomment forslag om, at markedsføre klubben. Dette ved hjælp af beach flag, Brochure, trøjer og jakker. Der var enighed om, at klubben køber Beach flag og der bliver mulighed for, at købe trøjer, jakker ect.

- Forslag om, at købe ny båd. Dette var der enighed om, dog foreslog bestyrelsen, at prioritere udvidelse af huset på havnen først.

 1. Ikke på valg
 2. Jan blev genvalgt
 3. Lise blev genvalgt,,, men ønsker ikke, at fortsætte…..
 4. Troels
 5. Vagn
 6. Søren
 7. Båd udvalg: Anders Bøje, Jesper og Jan

- Viking Of The Fjord: 

 1. Der var stort ønske om, at købe ny båd til klubben. Der var enighed om, at bruge pengene der er tilsidesat byggeri, hvis dette ikke bliver til noget.