Veddelev Surf Klub

Subtitle

                                Demo Dag lørdag d. 7/6

                

                              Viking Of The Fjord 2014

   

generalforsamlin 2014

Referat fra generalforsamlingen ligger under Info.

Vh. Bestyrelsen 

Generalforsamling tirsdag d. 11 Marts

Generalforsamling i Brinck Hjemmet tirsdag d. 11/3 kl. 19.00.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Klubdage, klubweekender, Viking Of The Fjord, vedtægtsændringer.

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af den øvrige bestyrelse 2 medlemmer.

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt.


 

             

 


 

Riders

Recent Photos

Vind

Web Cams