Veddelev Surf Klub

Subtitle

Dagsorden for den ordinære generalforsamling : 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.


6. Valg til tillidsposter. (§11.)

1. Valg af formand. (Ulige årstal.)

2. Valg af Næstformand. (Lige årstal.)

3. Valg af kasserer. (Lige årstal.)

4. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. (Ulige årstal.)

5. Valg af 1 bilagskontrollant. (Lige årstal.)

6. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. (Lige årstal.)

7. Valg af udvalg.

8. Eventuelt.


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.