Veddelev Surf Klub

Subtitle

JuleFrokost :-) 25/11 2017

Hej Alle sammen Vi holder julefrokost i surfklubben Brinkhjemmet 

den 25-11-2017 kl 17.30

Der vil blive serveret mad og Dessert, drikkevarer medbringer vi selv.


pris pr person 50 kr.

 
Vi håber på, at der kommer God luft så vi arbejder på noget windsurfing fra kl 14 for dem som har mod på det.
vi melder ud på Facebook seneste på dagen kl 10 om der bliver fælles windsurfing. 


Tilmelding til Troels Feld tlf 21325223 eller Søren Kjær
tilmelding senest den 12-11-2017

Vi glæder os til at se jer alle sammen.
mvh Veddelev surfklub

Demo dag og kæmpe loppemarked Lørdag d. 17/6 

Jibe Kursus

Så er det nu du kan blive bedre til at jibe.

Det er lykkedes os at få en af DK’s bedste, Brian Røgild, til at komme 4 aftener a´ ca. 3-4 timer.

Der bliver 2 dage i forsommeren og 2 i eftersommeren.


Vi starter kl. 16.30 og første gang er den 31/5 eller 1/6 og igen 13/6 eller 14/6, alt efter vinden. Så den 1. og 14. kommer kun i spil hvis der mangler vind. Fleksibilitet=kvalitet J

Det foregår så vidt muligt på vandet. Brian og en hjælper vil være i båden. Det vil kun være de personer, der har betalt for at være med, der får feedback, men alle er velkomne til at se og overvære kurset.. Er der heller ikke vind på reservedagene, vil der være gennemgang af diverse film samt trim,

Kurset er primært for medlemmer, men vil også blive tilbudt ikke medlemmer hvis der er plads på holdet (lægges på hjemmesiden fredag aften). Alle kan dog overvære kurset på land, så vidt det er muligt, dog uden at de må blande sig.

Prisen for hele kurset (4 gange) er 200 kr. for medlemmer og 700 kr. for ikke medlemmer.

Da klubben ikke har MobilePay lige pt. sker tilmelding ved at svare på denne mail og skriv gerne jeres mobilnr. så vi har det rigtige (hvis det skulle være ændret siden i meldte jer ind i klubben), og så får i nærmere besked om betaling.

Der er plads til omkring 20 personer og det foregår efter først til mølle princippet. Tilmeldingen er bindende.


Så hvis du har tilmeldt dig og der ikke er plads, får du besked.


Vi glæder os til et godt og lærerigt kursus.


På vegne af Veddelev surfklub.


Søren Kjær

Sæson start

Så fik vi skudt sæsonen igang. Sæt et mærke i kalenderen på følgende datoer. Der kommer mere information snarest.

Før sommerferien:
31/5 - 1 af 4 Opstart på 4 aftener med jibe-træning
10/6 - Havnendag
13/6 - 2 af 4 anden jibe-træningsaften
17/6 - Demo og byttemarked

Efter sommerferien:
19/8 - Veddelev inviterer klubber og andre interesseret til sejladsdag, arrangement hvor alle kan være med, på land, i vand og .... Der arbejdes på et program.
??/?? - 3 af 4 tredje jibe-træningsaften
??/?? 4 a f4 fjerde jibe-træningsaften.

Veddelev boble af god energi - kom og mød os vi har altid folk i klubben om tirsdagen.

Veddelev Surf Klub 2017

Dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 25-04-2017: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.


6. Valg til tillidsposter. (§11.)

1. Valg af formand. (Ulige årstal.)

2. Valg af Næstformand. (Lige årstal.)

3. Valg af kasserer. (Lige årstal.)

4. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. (Ulige årstal.)

5. Valg af 1 bilagskontrollant. (Lige årstal.)

6. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. (Lige årstal.)

7. Valg af udvalg.

8. Eventuelt.