Veddelev Surf Klub

Subtitle

Så fik vi skudt sæsonen igang. Sæt et mærke i kalenderen på følgende datoer. Der kommer mere information snarest.

Før sommerferien:
31/5 - 1 af 4 Opstart på 4 aftener med jibe-træning
10/6 - Havnendag
13/6 - 2 af 4 anden jibe-træningsaften
17/6 - Demo og byttemarked

Efter sommerferien:
19/8 - Veddelev inviterer klubber og andre interesseret til sejladsdag, arrangement hvor alle kan være med, på land, i vand og .... Der arbejdes på et program.
??/?? - 3 af 4 tredje jibe-træningsaften
??/?? 4 a f4 fjerde jibe-træningsaften.

Veddelev boble af god energi - kom og mød os vi har altid folk i klubben om tirsdagen.

Veddelev Surf Klub 2017

Dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 25-04-2017: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.


6. Valg til tillidsposter. (§11.)

1. Valg af formand. (Ulige årstal.)

2. Valg af Næstformand. (Lige årstal.)

3. Valg af kasserer. (Lige årstal.)

4. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. (Ulige årstal.)

5. Valg af 1 bilagskontrollant. (Lige årstal.)

6. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant. (Lige årstal.)

7. Valg af udvalg.

8. Eventuelt.